Pokroky v léčbě

Inovativní farmaceutické společnosti objevují a vyvíjejí nové léčivé přípravky. Jejich cílem je bojovat s dříve nevyléčitelnými nemocemi, prodlužovat délku a zlepšovat kvalitu života pacientů. Níže přinášíme stručnou ukázku 10 onemocnění, v jejichž léčbě jsme, nejen díky inovativní léčbě, zaznamenali obrovské pokroky. 

Karcinom prsu

Nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u českých žen. Ročně je u nás zjištěno přes 7 000 nových případů. Prevence, inovativní postupy a léky pomohly prodloužit život a zlepšit komfort pacientek.

více

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy. Postihuje většinou mladé dospělé, častěji ženy. Před příchodem prvních biologických léků na konci minulého století vedla RS u většiny nemocných různým tempem k invaliditě a předčasnému úmrtí. Nové léky pomáhají zpomalit progresi nemoci a mnoho pacientů může žít (téměř) normálním životem.

více

Karcinom tlustého střeva a konečníku

Kolorektální karcinom neboli rakovina tlustého střeva a konečníku patří mezi druhé nejčastější nádorové onemocnění u mužů i žen v ČR. V Evropě se tak řadíme mezi země s jeho nejvyšším výskytem. Díky pokroku ve výzkumu a dostupnosti moderních léčebných a diagnostických metod bývá nemoc odhalena dříve. Pacienti se tak dožívají vyššího věku a léčba má celkově pozitivní vliv na kvalitu jejich života.

více

Karcinom prostaty

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Objevuje se zhruba u jednoho z devíti mužů. Současná léčba nabízí kvalitnější život a šanci na úplné vyléčení. Je také odhaleno více nádorů než dříve, navíc ve stadiu, kdy je rakovina kurabilní. Cílená hormonální léčba dokáže vývoj onemocnění zpomalit a představuje jen malý zásah do života pacienta. 

více

Chronická myeloidní leukémie

V České republice je každoročně diagnostikováno 150 až 200 nových pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML). Jde o vzácné maligní onemocnění způsobené poruchou kmenových buněk kostní dřeně projevující se neregulovaným růstem bílých krvinek. Zdravá kostní dřeň je postupně vytlačována a pokles tvorby zdravých krevních buněk vede až ke zhroucení systému krvetvorby. 

více

Chronická obstrukční plicní nemoc

V České republice žije přibližně 700 tisíc lidí s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), léčí se ale jen čtvrt milionu pacientů. To z CHOPN dělá jednu z „nejpoddiagnostikovanějších“ chorob, dříve dokonce považovanou za zcela nezvratnou. Moderní léky však přinesly změnu – včasně léčení pacienti se přestávají potýkat s vleklou dušností a kvalita jejich života se zásadně zlepšila.  

 

více

Idiopatické střevní záněty

Chronické střevní záněty, označované zkratkou IBD (z anglického Inflammatory Bowel Diseases) postihují ve vyspělých zemích čím dál více lidí, nemocí navíc trpí stále mladší lidi, dokonce i kojenci. Počet nemocných s IBD v ČR v roce 2018 přesáhl 56 tisíc. Díky vysoce inovativním léčivým přípravkům výrazně stoupla kvalita života pacientů a značně se snížila úmrtnost.

více

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé (autoimunitní) onemocnění postihující pohybový aparát, zasáhnout však může i mimokloubní orgány, jako jsou oči, srdce, nebo plíce. V České republice jí trpí přibližně 91 tisíc pacientů, převážně žen. V posledních letech došlo k ohromnému posunu v léčebných možnostech – pacienti mají dostupnější a komfortnější léčbu. Díky včasnému zahájení biologické terapie mohou žít plnohodnotný život a pracovat déle.

více

Diabetes mellitus 2. typu

Cukrovka je ve světě i u nás jednou z nejrozšířenějších chorob. Česká republika patří v rámci Evropy k zemím s největším počtem nemocných. V roce 2030 u nás bude podle odhadů zhruba 1,3 milionu diabetiků. Nejčastějším typem je diabetes 2. typu, který v 85 % vzniká zpravidla v dospělosti. Diabetes 1. typu začíná v dětství a je ho nutné léčit inzulinem.

více

Lidský papilomavirus

Lidský papilomavirus (HPV) je skupina virů napadající lidské buňky pokožky a sliznice, vyvolávající závažná nádorová onemocnění u žen i mužů. Přestože je možné se efektivně bránit očkováním, které je hrazené zdravotními pojišťovnami, míra proočkovanosti v ČR klesá. 

více