Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány v souladu s nařízením EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, IČO: 70970173, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha (dále jen „AIFP“) jako správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané za účelem analýzy návštěvnosti webu a přesnějšího doručování online reklamy. 

Provozovatelem internetové stránky www.inovaceprozivot.cz je Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, IČO: 70970173, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha. S veškerými údaji o uživatelích získanými během návštěvy webu je nakládáno výhradně podle ustanovení příslušných právních předpisů. 

Návštěva internetové stránky 

Při každém přístupu na internetovou stránku www.inovaceprozivot.cz předává internetový prohlížeč data o využití stránky a ukládá je do souborů s protokoly (například datum a čas, jméno vyvolané stránky a uživatelskou zkrácenou IP adresu). Tato data se vyhodnocují výhradně k zajištění provozu stránky a ke zkvalitnění obsahu stránky a poté se odstraňují. Tato data jsou pseodunymizovaná a bez dodatečných informací je nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a jejich přímé propojení s osobními údaji není možné. 

Použití cookies 

Z důvodu zatraktivnění návštěvy internetové stránky www.inovaceprozivot.cz a následného doručování relevantní online reklamy využívá tato internetová prezentace takzvané cookies. Jde o malé textové soubory uložené na koncovém přístroji uživatele, které prostřednictvím prohlížeče ukládají určitá nastavení a data. Některé z využívaných cookies se po skončení relace prohlížeče smažou (tzv. krátkodobé, sessions cookies), jiné zůstávají na koncovém přístroji a umožnují rozpoznat prohlížeč uživatele při příští návštěvě (dlouhodobé, persistent cookies). Cookies, které využívá tato internetová stránka, neobsahují žádné osobní údaje, a tak se nedají přímo přiřadit k žádnému uživateli.

Některé cookies se uloží již při otevření internetové stránky. Prohlížeč však lze nastavit tak, aby uživatele o uložení cookie informoval a uživatel je mohl v určitých případech nebo vždy vyloučit. Při zablokování cookies však může být funkčnost této internetové stránky omezená.

Analytické cookies 

Tyto cookies umožňují sběr anonymizovaných údajů o uživatelském chování návštěvníků stránky. Data jsou vyhodnocována s cílem zlepšení funkčnosti internetové stránky a zobrazování zajímavého obsahu. 

Targeting cookies 

Tyto cookies evidují uživatelské návštěvy na internetové stránce, místa, která uživatel navštívil a odkazy na které přešel. Tyto informace jsou zpracovávány s cílem přizpůsobení stránky a reklamy zájmům návštěvníků. 

Konfigurace nastavení cookies v prohlížeči 

Správa nastavení cookies se v každém prohlížeči liší. Informace o možnostech nastavení jsou dostupné na následujících odkazech: 

Retargeting a remarketing 

Tato internetová stránka využívá postup, při němž jsou uživatelé internetové stránky označeni a následně mají být osloveni s cílenou reklamou na jiných internetových stránkách. Cílem je co nejlepší doručování relevantního obsahu. Přitom je využito následujících postupů: 

Google a Seznam.cz Re/Marketing Services 
AIFP používá na internetové stránce www.inovaceprozivot.cz funkci Remarketing nebo Podobné cílové skupiny Google Inc. („Google“) a Seznam.cz, a.s. Prostřednictvím této funkce může poskytovatel internetové stránky oslovovat návštěvníky stránek cílenou reklamou tak, že pro návštěvníky internetové stránky poskytovatele vybírá personalizované zájmově orientované reklamní inzeráty, když navštíví jiné internetové stránky v síti Google Display nebo Sklik. K provedení analýzy využívání internetových stránek, která tvoří základ pro vytváření zájmově orientovaných reklamních inzerátů, využívá Google tzv. cookies. Přitom dochází k ukládání malých souborů obsahujících posloupnost čísel do prohlížečů návštěvníků internetové stránky. Prostřednictvím této posloupnosti se evidují návštěvy internetové stránky a anonymizované údaje o využívání internetové stránky. Osobní údaje návštěvníků internetové stránky se neukládají. 

Použití cookies ze strany Google lze trvale deaktivovat kliknutím na následující odkaz, stažením nabízeného doplňku (plug-in) a instalací: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Alternativně lze používání cookies třetími poskytovateli deaktivovat návštěvou stránky pro deaktivaci Network AdvertisingInitiative: http://www.networkadvertising.org/choices/ a použitím další informace k opt-outu (postup, kterým se jednotlivec může vyvázat z nežádoucí služby).
Alternativně lze používání cookies třetími poskytovateli deaktivovat návštěvou stránky pro deaktivaci Network AdvertisingInitiative: http://www.networkadvertising.org/choices/ a použitím další informace k opt-outu (postup, kterým se jednotlivec může vyvázat z nežádoucí služby).
Obsáhlejší informace týkající se služby Google Remarketing a prohlášení o ochraně dat firmy Google jsou k dispozici na: http://www.google.com/privacy/ads/.
Prohlášení o ochraně osobních údajů společností Seznam.cz jsou dostupné zde: https://onas.seznam.cz/cz/smluvni-podminky.html

Google Double ClickCookie 

Tato internetová stránka používá v rámci služby Google Analytics mimo jiné tzn. DoubleClick-Cookie, která umožňuje rozpoznání prohlížeče při návštěvě jiných internetových stránek. Informace o návštěvě této internetové stránky vytvořené cookie se přenášejí na server firmy Google v USA, kde se ukládají. Aktivací IP anonymizace na této internetové stránce před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru se IP adresa krátí. Plná IP adresa se smí na server firmy Google v USA přenášet a krátit až tam jen ve výjimečných případech. Anonymizovaná IP adresa předávaná prohlížečem návštěvníka webu v rámci služby Google Analytics se nepropojuje s jinými daty firmy Google.

Google bude tyto informace využívat k sestavování statistických zpráv o aktivitách na internetové stránce a k poskytování dalších služeb ve spojení s užíváním internetové stránky. Google také případně předá tyto informace třetí straně, pokud to předepisuje zákon, nebo pokud třetí strana tyto data zpracovává z pověření firmy Google. Použití cookies společností Google lze deaktivovat v nastavení reklam. Alternativně lze deaktivovat používání cookies třetími stranami otevřením stránky pro deaktivaci Network Advertising Initiative. Instalaci cookies lze zabránit i odpovídajícím nastavením prohlížeče. 

Google Tag Manager 

Ke správě služeb souvisejících s reklamou orientovanou podle užívání stránek provozovatel webu pracuje s Google Tag Manager. Samotný nástroj Tag Manager je doména neobsahující cookies, která neshromažďuje žádné osobní údaje. Tento nástroj spíše zajišťuje aktivování jiných sledovacích značek, které za určitých okolností shromažďují data. Pokud návštěvník stránky provedl deaktivaci na úrovni domény nebo deaktivaci cookies, platí tato deaktivace i pro všechny sledovací značky (například „Google Adwords“, „Double Click“ nebo také „Google Analytics“), které jsou implementované nástrojem Google Tag Manager. Zabránit sběru dat prostřednictvím Google-Marketing Services lze prostřednictvím možnosti nastavení Google a možnosti opt-out: http://www.google.com/ads/preferences

Použití Google Adwords Conversion-Tracking 

Provozovatel této internetové stránky využívá reklamní program „Google AdWords“ a v rámci Google AdWords analytickou službu Conversion-Tracking. Analytickou službu Google Conversion Tracking poskytuje Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Při kliknutí na reklamu zobrazenou společností Google se cookie uloží v počítači pro sledovací službu conversiontracking. Tyto soubory cookies ztratí platnost po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a neslouží tak k identifikaci osob. Každý zákazník AdWords má jiný soubor cookies. Díky tomu není možné, aby cookies sledovaly zákazníky AdWords napříč internetovými stránkami.

Informace shromážděné pomocí cookies slouží k vypracování statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro využívání služby conversiontracking. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli odesláni na internetovou stránku označenou sledovací značkou pro conversiontracking. Nezískají však žádné informace, s jejichž pomocí by mohli identifikovat osobu uživatele. Využívání této služby lze zabránit deaktivací ukládání cookies příslušným nastavením prohlížeče. Bližší informace a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adresách: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/ 

Facebook Retargeting 

Prostřednictvím společnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) je tato stránka propagována na facebookové platformě. Při návštěvě internetové stránky www.inovaceprozivot.cz je uložena cookie Facebooku, která prostřednictvím pseudonymizovaného cookie ID a na základě návštěvy stránky umožňuje zájmově orientovanou reklamu. Retargeting Facebooku lze deaktivovat prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Alternativně lze prohlížeč nastavit tak, aby uživatele o uložení cookie informoval a uživatel je mohl v určitých případech nebo vždy vyloučit. Při zablokování cookies však může být funkčnost této internetové stránky omezená. 

Použití analytických nástrojů 

Na této internetové stránce se za účelem zkvalitnění jejího obsahu v souladu s potřebami zákazníka a pro reklamní účely používají následující služby internetové analýzy: 

Google Analytics 

Tato internetová stránka využívá službu Google Analytics, nabízenou společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), a to k analýze využívání internetové stránky uživateli. Služba používá cookies – textové soubory ukládané na koncovém přístroji. Informace shromážděné prostřednictvím cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají.

Na této internetové stránce probíhá anonymizace IP. IP adresa uživatele se na území členských států EU a Evropského hospodářského prostoru krátí. Tímto zkrácením ztrácí uživatelská IP adresa osobní charakter. Na základě smlouvy o zpracování dat, kterou provozovatel internetové stránky uzavřel s Google Inc., vyhodnocuje tato firma pomocí nashromážděných informací využívání internetové stránky a aktivity na ní a poskytuje služby spojené s využíváním internetu. Ukládání cookies lze zabránit patřičným nastavením prohlížeče. 

Kromě toho lze zasílání informací shromážděných prostřednictvím cookies (včetně IP adresy) společnosti Google Inc. a jejich využívání zabránit stáhnutím a instalací následujícího zásuvného modulu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Zde najdete další informace týkající se využívání dat společností Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Zpřístupnění osobních údajů 

Osobní údaje mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, třetím stranám, jako jsou služby IT, webový hosting a správa databáze, hosting mobilních aplikací, e-mailové služby a služby přímé doručovací pošty, auditorské služby a jiné služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb a v souladu s platnými zákony. 

Aktuální seznam poskytovatelů služeb 

 • Cables and Simms, spol. s r.o., IČO: 62576739, se sídlem Peroutkova 1778/55, Smíchov, 150 00 Praha 5 – služby IT
 • Neofema s.r.o., IČO: 27461033, se sídlem Eliščino nábřeží 375/1, Věkoše, 500 03 Hradec Králové - webový hosting a správa databáze
 • DA servis s.r.o., IČO: 28790391, se sídlem Rváčovská 736, 539 01 Hlinsko – účetní a daňové služby 
 • PAN EU IBC Prague s.r.o., IČO: 06015841, se sídlem Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha – nájem kanceláří
 • Marek Steininger, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, IČ: 04010302, sídlo podnikání: Hájek 45, Ostrov 363 01

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Dle GDPR má subjekt údajů, v případě jednoznačného prokázání své totožnosti, následující práva:     

 1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od AIFP potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům
 2. právo na opravu osobních údajů spočívající v právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu opravila mé nepřesné osobní údaje nebo doplnila neúplné osobní údaje
 3. právo na výmaz, tzn. právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu vymazala mé osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky ustanovení článku 17 odst. 1 GDPR
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy
  • popírám přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby AIFP mohla přesnost osobních údajů ověřit
  • zpracování je protiprávné a odmítám výmaz osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich použití
  • AIFP již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale já je požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároku, nebo  
 5. právo kdykoliv odvolat poskytnutí souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemným oznámením na sídlo společnosti nebo na emailovou adresu office@aifp.cz
 6. právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívám, že zpracováním mých osobních údajů je porušeno GDPR.