Studie

Cílem studie Inovace pro život je efektivizace dopadů inovací ve zdravotní péči v České republice a poskytnutí verifikovaných dat o inovativní léčbě všem zainteresovaným stranám. Společně s poradenskou společností EY a řadou expertů jsme proto zmapovali a kvantifikovali dopady inovativní léčby na život pacientů, zdravotní a sociální systémy i ekonomiku ČR.   

„Na léčiva nemůžeme nahlížet jen jako na jednorázový výdaj, ale spíše jako na investici. Klíčový je reálný pohled na celkové spektrum nákladů, a to nejen v oblasti zdravotnictví, ale především v oblasti sociálního rozpočtu či důchodového pojištění,” říká Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).  

9 terapeutických oblastí 

Studie Inovace pro život se zaměřila na 9 terapeutických oblastí, jež zachycující výzvy a ilustrují vývoj a pokrok inovativní léčby s kvantifikovatelnými dopady. Vybraná onemocnění byla definována na základě přesně daných kritérií. Jedná se většinou o oblasti s relativně vysokou nemocností, prevalencí a incidencí v České republice.
  
Jedním z onemocnění, na které se studie zaměřila, byla roztroušená skleróza. Kromě prodloužení délky života, zastavení postupu onemocnění, či dřívějšího návratu do pracovního procesu se přínos inovativních léčiv společně s včasnou diagnostikou odrazil také na úsporách ve zdravotním, ale i sociálním rozpočtu. „Jen na kratších hospitalizacích a nižším počtu invalidních důchodů v období 2010–2017 ušetřil stát minimálně 560 milionů korun. Obdobné úspory studie odhalila i v dalších oblastech léčby. Musíme to umět spočítat, nejde o malé částky,” uvádí Jakub Dvořáček. 

Přečtěte si více o přínosech v konkrétních terapeutických oblastech: 

Z inovativních léčiv profituje celý systém 

Studie se také zaměřila na hospodářské benefity inovativního průmyslu. Farmaceutický průmysl totiž generuje významné finanční prostředky a svými aktivitami a investicemi vytváří obrat s relativně vysokým multiplikačním efektem. Hospodářský dopad vzrostl z 25 miliard korun v roce 2009 na 42 miliard korun v roce 2018. Každá koruna utracená v rámci AIFP generuje v národní ekonomice další 2,4 koruny.  
 
„Z pohledu sociálního rozpočtu dochází mimo jiné k úsporám na vyplácených invalidních důchodech, zdravotnický rozpočet profituje například ze zkrácené doby hospitalizace. Z makroekonomického pohledu nese inovativní průmysl vysokou přidanou hodnotu. Ze studie vyplynulo, že inovativní léčiva jsou investicí, která se dlouhodobě vyplatí," říká Jakub Dvořáček. 

Respektovaní experti a validní data 

Spoluautorem studie je poradenská společnost EY. Na vývoji studie v expertních rolích dále spolupracovali: 

  • Ing. Miroslav Zámečník, podpora a validace výpočtu ekonomických dopadů,
  • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., výpočet a validace demografického dopadu,
  • Rut Bízková, podpora a validace inovativních výzev a příležitostí, 
  • členské společnosti AIFP, poskytování údajů a statistiky. 

Výpočty obsažené v materiálu jsou omezeny dostupností dat. Materiál je založen na databázi NZIS (Národního zdravotnického informačního systému), datech ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení), interních datech AIFP i na veřejně dostupných údajích. 
  
Děkujeme všem odborníkům i zúčastněným stranám, bez nichž by studie nemohla být vytvořena.  

   

(Pozn. Výpočty související s úsporami mají indikativní charakter a neměly by být chápány jako konečné výsledky. Účelem materiálu není ověření poskytnutých údajů.)