Karcinom tlustého střeva a konečníku

Jiří, 57 let

  • Onemocnění bylo diagnostikováno v mírně pokročilém stadiu.
  • Užívám cílenou biologickou léčbu v kombinaci s chemoterapií.
  • Potýkám se s mírnějšími nežádoucími účinky.
  • Strávil jsem v nemocnici o třetinu kratší dobu.
  • Nejsem v invalidním důchodu.
  • Mé onemocnění je dlouhodobě léčitelné.

Pacienti s karcinomem tlustého střeva a konečníku žijí průměrně o 4 roky déle než před 10 lety. 

Karcinom tlustého střeva a konečníku

Kolorektální karcinom neboli rakovina tlustého střeva a konečníku patří mezi druhé nejčastější nádorové onemocnění u mužů i žen v ČR. V Evropě se tak řadíme mezi země s jeho nejvyšším výskytem. Díky pokroku ve výzkumu a dostupnosti moderních léčebných a diagnostických metod bývá nemoc odhalena dříve. Pacienti se tak dožívají vyššího věku a léčba má celkově pozitivní vliv na kvalitu jejich života.

Ložisko zhoubného nádoru může vzniknout v kterékoliv části tračníku nebo konečníku. Hlavními příznaky nemoci jsou změna pravidelnosti stolice, střídání průjmu a zácpy, přítomnost krve ve stolici, trávicí potíže, ztráta hmotnosti, chudokrevnost a únava. Mnohdy jsou počátky onemocnění zcela bez příznaků a uvedenými symptomy se projeví až pokročilý karcinom (s matastázami). Proto je velmi důležitý screening kolorektálního karcinomu. Pacientů s kolorektálním karcinomem (KRK) přibývá, ale úmrtnost pozvolna klesá. Nejvyšší šance na úplné uzdravení je při včasném záchytu onemocnění.

Pacienti s rakovinou tlustého střeva a konečníku žijí déle

„Biologická léčba v kombinaci s chemoterapií významně posunula přežití pacientů s generalizovaným karcinomem. Přestože pokročilý kolorektální karcinom nadále není vyléčitelné onemocnění, lze ho nyní považovat za chronicky léčitelné. Navíc nádory zachycené v raném stádiu mohou být operací a následnou zajišťovací terapií trvale vyléčeny,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Dnes je dostupných více protinádorových léků, které je možné podávat jak jednotlivě, tak v kombinaci. „Inovativní léčba má prokazatelný dopad na prodloužení života pacienta. V řadě případů se pacient zcela nevyléčí, ale je zásadně ovlivněna kvalita jeho života,“ říká Bc. Tomáš Kubera, výkonný ředitel a člen výkonného výboru občanského sdružení ONKOMAJÁK, z.s.

Počet hospitalizovaných klesl o třetinu

V ČR je zaveden screeningový program (vyšetření stolice a/nebo kolonoskopie), jehož by se měli účastnit lidé od 50. roku života v přesně stanovených intervalech. V určitých případech, jako jsou genetická zátěž nebo při výskytu alarmujících příznaků (například krev ve stolici), je nutné provést vyšetření i v mnohem nižším věku. Proto bývají nádory zachyceny podstatně dříve.

To znamená, že počet nemocných stoupá, ale úmrtnost se snižuje – například v roce 2016 bylo v ČR více než 55 tisíc pacientů s tímto onemocněním, mortalita klesla na 3 400 případů. Klesá také počet pacientů, kteří vyžadují hospitalizaci, v roce 2016 došlo až ke třetinovému poklesu ve srovnání s rokem 2009.

„Z dat České správy sociálního zabezpečení dále vyplývá, že v letech 2010 až 2017 se u diagnózy zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku ušetřilo celkem 486 milionů korun vyplacených na invalidních důchodech,“ uvádí závěrem Jakub Dvořáček.

V letech 2010 až 2017 se u karcinomu tlustého střeva a konečníku
ušetřilo na vyplacených invalidních důchodech
0milionů korun
Prodloužená délka života
pacientů ve věku 50+ je průměrně
0roky

Vyjádření pacientské organizace

Léčba je v současné době čím dál lepší, účinnější a šetrnější, pacienti tak žijí déle a mají poměrně kvalitní život. Pokud léčba„zabere“ přináší nemocným zlepšení. Stává se ale, že nádor na léčbu někdy nereaguje. Podle mě je problém v tom, že inovativní léčbu lze použít při vyčerpání léčby levnější, tedy pokud tato léčba pacientovi nepřinesla očekávané zlepšení. Pacient je ale v té době již značně oslaben. Léčba je velkým náporem na tělo, ale i psychiku pacienta. Správně indikovaná léčba přináší téměř vždy zlepšení. K tomu by mělo být přihlédnuto, i když je léčba drahá a biologická léčba zatím poměrně málo dostupná. Domnívám se, že ve většině případů je inovativní léčba pro pacienty méně zatěžující než např. chemoterapie, kterou někteří lékaři předepisují „preventivně“ a mnohdy zcela zbytečně a neindikovaně. Na druhou stranu vím, že se biologická léčba nehodí pro každého pacienta. 

Marie Ředinová, 
České ILCO, z.s. 

Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.
Přijmout