Ekonomické dopady

Přidaná hodnota farmaceutického průmyslu jako celku generuje významné prostředky hrubého domácího produktu a podporuje zaměstnanost. Významně se tak podepisuje do národního hospodářství.   

Dopad na HDP: 42 miliardy Kč 

Hospodářský dopad inovativního farmaceutického průmyslu se mezi lety 2010 a 2018 výrazně zvýšil, pokud jde o příspěvek k HDP i k zaměstnanosti. Průmysl svými aktivitami a investicemi generuje obrat v celkové výši 42 miliard korun s relativně vysokým multiplikačním efektem s aktuální hodnotou 2,4. To jinými slovy znamená, že každá koruna utracená inovativními farmaceutickými společnostmi generuje v národní ekonomice dalších 2,4 koruny. Přínos inovativního farmaceutického průmyslu je tak srovnatelný s oblastí informačních technologií (koeficient 2,3), výroby chemikálií (koeficient 2,5), či telekomunikací (koeficient  2,1). 

14 500 zaměstnanců 

Inovativní farmaceutický průmysl rovněž vytváří přibližně 14,5 tisíce pracovních míst a další stále přibývají. Z toho je více než 7 tisíc přímých pracovních míst, dalších sedm tisíc je nepřímých (zaměstnanci dodavatelů členských společností AIFP) a indukovaných (pracovní pozice vytvářené na základě výdajů přímých, nepřímých a státních zaměstnanců). Rozšiřuje se tak okruh dodavatelů členských společností AIFP, kteří díky spolupráci mohou financovat své činnosti a platit zaměstnance v sektoru přepravy, marketingu či IT.  

Podpora českých nemocnic a dalších subjektů  

Náklady, slevy a ostatní podpůrná opatření členů AIFP ve spojitosti s jejich činnostmi představují také významný zdroj financování českých nemocnic i plátců. V oblasti spolupráce s nemocnicemi se jedná především o aktivity související s klinickým hodnocením. „Hrazené náklady klinického hodnocení jen v roce 2017 dosáhly výše 1,6 miliardy korun, náklady na související alternativní léčbu se vyšplhaly k jedné miliardě korun“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP. Členové AIFP dále poskytují nemocnicím slevy a finanční podporu ve výši 1,5 miliardy korun
  
V oblasti finančních dopadů činností členských společností AIFP směrem k plátcům a regulátorům jde především o regulační poplatky ve výši 91 milionů korun a slevy pojišťovnám ve výši 3,7 miliardy korun. Pro ilustraci, tato částka odpovídá celoročním nákladům největší české zdravotní pojišťovny VZP související s léčbou všech pacientů s karcinomem prsu, HIV a idiopatickými střevními záněty. 

Potenciál dalšího růstu: 4,4 miliardy USD 

Ve srovnání s podílem vedoucích států regionu na HDP však má ČR stále rezervy. Podíl farmaceutického průmyslu na HDP v České republice byl v roce 2016 roven 0,6 procentům oproti Maďarsku s 1,5 %, či Rakousku s 1,4 %. Pokud by farmaceutický průmysl dosáhl stejného stupně rozvoje, jaký je v těchto státech, mohlo by národní HDP vzrůst o další 4,4 miliardy amerických dolarů,“ doplňuje závěrem Jakub Dvořáček.