Idiopatické střevní záněty

Zuzana, 27 let

  • Užívám individualizovanou biologickou léčbu.
  • Nemusela jsem být hospitalizována v nemocnici.
  • Nepobírám invalidní důchod. 
  • Chodím do práce. 
  • Žiji plnohodnotný život bez větších omezení.

Pacienti s idiopatickými střevními záněty se nyní dožívají stejného věku jako zdravá populace. 

Chronické střevní záněty

Chronické střevní záněty, označované zkratkou IBD (z anglického Inflammatory Bowel Diseases) postihují ve vyspělých zemích čím dál více lidí, nemocí navíc trpí stále mladší lidi, dokonce i kojenci. Počet nemocných s IBD v ČR v roce 2018 přesáhl 56 tisíc. Díky vysoce inovativním léčivým přípravkům výrazně stoupla kvalita života pacientů a značně se snížila úmrtnost.

K onemocněním, které nazýváme idiopatické nebo nespecifické střevní záněty, řadíme Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu. Slovo idiopatické znamená, že není známa jejich příčina. Jde o chronická zánětlivá (autoimunitní) onemocnění s velmi bohatými střevními i mimostřevními příznaky. Vyskytují se v různě těžkých formách, přičemž nemocného mohou ohrožovat na životě, či drasticky zhoršit kvalitu jeho osobního, sociálního i pracovního života. 

Crohnova choroba může postihovat téměř celou trávicí trubici, od úst až po konečnou část tlustého střeva. Hlavním příznakem je bolest břicha a průjem s bolestivým vyprazdňováním. Ulcerózní kolitida postihuje tlusté střevo a konečník (ten je postižen vždy), a to bez vmezeřených zdravých segmentů. V nejtěžších případech může postihovat i konečnou část tenkého střeva. K nejvážnějším komplikacím IBD patří vznik hlubokých vředů ve střevní sliznici, jež mohou vést (vzácně) i k proděravění střeva se všemi život ohrožujícími důsledky.

Úmrtnost pacientů je menší

Historicky se v léčbě vystřídalo mnoho přípravků a způsobů terapie, ale žádný z nich nebyl schopen onemocnění dlouhodobě stabilizovat. V nejtěžších případech nastupovala chirurgická léčba (odnětí postiženého úseku střeva). Významný pokrok přinesla biologická léčba umožňující vést nemocným (téměř) normální život.

„V posledních letech vstoupila na trh celá škála nových molekul, která pacientům s idiopatickými střevními záněty výrazně pomáhá mírnit příznaky nemoci a zároveň je nezatěžuje tolika nežádoucími účinky, a to ani při dlouhodobém užívání. Pacientům se při správné léčbě zvyšuje kvalita života, zmírňují se, nebo mizí příznaky nemoci,“ říká Mgr. Lucie Laštíková z pacientské organizace Pacienti IBD, z.s.

Moderní biologické léky ve většině případů udržují nemocné v dlouhodobé remisi, kdy jsou bez obtíží. Pacienti jsou inovativní biologickou léčbou léčeni ve specializovaných centrech, proto se těmto drahým, avšak vysoce inovativním přípravkům někdy říká centrová léčba či centrové léčivé přípravky. 

Léčba nemocného je méně nákladná

I když stabilně narůstá počet pacientů s diagnózou IBD, díky inovativní medicíně se snižuje jak počet, tak délka hospitalizací. Se vstupem tzv. biosimilárních léků („napodobenin“ originálních biologik) se cena léčby snižuje, a tudíž se stává dostupnější pro více pacientů.

„Moderní biologickou léčbou se u nás nyní léčí jen asi 15 % nemocných s IBD, zatímco třeba ve Francii nebo Německu je to skoro čtvrtina. Dostupnost léčby v ČR se ale velmi zvýšila. Počet léčených nemocných vzrůstá rychleji než růst nákladů na jejich léčbu. Nastupující generifikace navíc snižuje jednotkové náklady léčby,“ uvádí Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Léčba se tak při zvyšování kvality života pacienta stává levnější. Farmaceutické společnosti ale přicházejí s další generací léků, které mohou pomoci pacientům s těmi nejzávažnějšími formami IBD.

Počet pacientů léčených v centrech:
0
Počet pacientů:
0

Vyjádření pacientské organizace

Na každého pacienta funguje něco jiného. Je na lékaři, aby správně určil postup léčby, která bude nejlépe účinkovat. Oproti dříve předepisovaným lékům, které mají v léčbě Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy své opodstatnění i v současné době, mají biologické přípravky několik výhod: méně nežádoucích účinků, delší interval podání, cílené ovlivnění chorobného děje atd. 

Správně léčený pacient, kterému se navodí remise onemocnění, může žít běžný život téměř bez omezení. Pacienti se cítí lépe, nemají bolesti, chodí do práce, sportují.

Cílem je, aby se pacient dostal do stavu, kdy je prakticky bez příznaků nemoci, nemoc se jeví jako neaktivní, nebo jen mírně aktivní. I u biologických léků je, bohužel, účinnost mnohdy jen dočasná. U některých pacientů na ně po několika letech vzniká rezistence a klesá tak jejich účinnost. Pak je například potřeba zaměnit je za jiný přípravek.

Mgr. Lucie Laštíková,
Pacienti IBD, z.s 

Světový den IBD

Tiskový materiál vydaný u příležitosti Světového dne IBD 19. května 2020 naleznete ke stažení zde