Chronická obstrukční plicní nemoc

Martin, 56 let

  • Onemocnění bylo zachyceno včas.
  • Užívám efektivní personalizovanou léčbu.
  • Nejsem dušný.
  • Nejsem v invalidním důchodu.
  • Žiji kvalitnější život.

 

Chronická obstrukční plicní nemoc

V České republice žije přibližně 700 tisíc lidí s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), léčí se ale jen čtvrt milionu pacientů. To z CHOPN dělá jednu z „nejpoddiagnostikovanějších“ chorob, dříve dokonce považovanou za zcela nezvratnou. Moderní léky však přinesly změnu – včasně léčení pacienti se přestávají potýkat s vleklou dušností a kvalita jejich života se zásadně zlepšila.

CHOPN, dlouhodobé zánětlivé onemocnění charakteristické postupně se zhoršující poruchou dýchacích cest, vzniká zhruba v 90 procentech v souvislosti s aktivním i pasivním kouřením. Přestože se lékaři v minulosti domnívali, že postup nemoci je nezvratný, CHOPN se v posledních letech stala dobře zvladatelnou nemocí.

Včasná, personalizovaná léčba

„Moderní léčba sice nedovede CHOPN vyléčit, dovede ale výrazně zmírnit potíže nemocných a zpomalit zhoršování nemoci,“ uvádí MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN).

Díky včasnému zahájení a značné personalizaci léčby je nyní možné zlepšit toleranci pacientů vůči fyzické zátěži, odstranit dušnost a celkově zlepšit kvalitu jejich života. „Dochází také k prodloužení doby dožití, která se dnes u pacientů s CHOPN přibližuje hodnotě u běžné populace,” říká Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Stabilní snižování výdajů na léčbu

Společně s rozvojem efektivní a účelné farmakoterapie dochází ke zkracování doby hospitalizace i snižování počtu nárokovaných invalidních důchodů. Úspory tak vznikají nejen ve zdravotním, ale i v sociálním systému. „Jen v letech 2010 až 2017 se ušetřené náklady vyšplhaly do výše 1,7 miliardy korun. V budoucnu se dá očekávat další prohlubování nastaveného trendu,” doplňuje Mgr. Jakub Dvořáček

Úspory
na invalidních důchodech
0.1
miliard korun
Úspory
spojené s kratší hospitalizací pacientů
0
milionů korun

Vyjádření pacientské organizace

U léčby CHOPN se v ČR povedlo nastavit pravidla tak, že pacienti dostávají léčbu na míru. U chronické obstrukční plicní choroby jsou prospěšné dlouhodobě působící inhalované léky a jejich kombinace, nové a perspektivní jsou inhalačně podávané kombinace tří základních skupin léků. A vývoj nových léčiv jde dál. V brzké době očekáváme rozšíření možností biologické léčby u všech nejvýznamnějších chronických plicních onemocnění – CHOPN, astmatu, karcinomu plic a plicních fibróz.

Kvalita života je důležitým ukazatelem účinnosti léčby i spolupráce nemocného. Nemocným s CHOPN se při dobré spolupráci daří mírnit potíže – hlavně dušnost – a zpomalit zhoršování nemoci. Nejméně polovina nemocných ale neumí inhalované léky správně používat, čímž výrazně klesá účinnost léčby. Pro všechny zájemce o nácvik správné inhalační techniky je možné doporučit video „mujinhalator.cz“. 

Nespoléhejte jen na pokrok medicíny, kvalitu svého zdraví má totiž z největší části v rukou každý sám. Rozšíření kouření ve společnosti je důležitým negativním faktorem pro vznik závažných plicních nemocí. Nemocných se vždy ptáme na kuřácké návyky, případně na pobyt v zakouřeném či jinak zdraví škodlivém prostředí. Pacientská organizace i odborná společnost podporují boj proti kouření a hájí právo každého člověka na čisté a nekuřácké životní prostředí. 

MUDr. Stanislav Kos, CSc.,
Předseda výboru Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN)

Ke stažení

  • Tisková zpráva - CHOPN (.pdf) 
Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.
Přijmout