Chronická obstrukční plicní nemoc

Martin, 56 let

  • Onemocnění bylo zachyceno včas.
  • Užívám efektivní personalizovanou léčbu.
  • Nejsem dušný.
  • Nejsem v invalidním důchodu.
  • Žiji kvalitnější život.

 

Chronická obstrukční plicní nemoc

V České republice žije přibližně 700 tisíc lidí s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), léčí se ale jen čtvrt milionu pacientů. To z CHOPN dělá jednu z „nejpoddiagnostikovanějších“ chorob, dříve dokonce považovanou za zcela nezvratnou. Moderní léky však přinesly změnu – včasně léčení pacienti se přestávají potýkat s vleklou dušností a kvalita jejich života se zásadně zlepšila.

CHOPN, dlouhodobé zánětlivé onemocnění charakteristické postupně se zhoršující poruchou dýchacích cest, vzniká zhruba v 90 procentech v souvislosti s aktivním i pasivním kouřením. Přestože se lékaři v minulosti domnívali, že postup nemoci je nezvratný, CHOPN se v posledních letech stala dobře zvladatelnou nemocí.

Včasná, personalizovaná léčba

„Moderní léčba sice nedovede CHOPN vyléčit, dovede ale výrazně zmírnit potíže nemocných a zpomalit zhoršování nemoci,“ uvádí MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN).

Díky včasnému zahájení a značné personalizaci léčby je nyní možné zlepšit toleranci pacientů vůči fyzické zátěži, odstranit dušnost a celkově zlepšit kvalitu jejich života. „Dochází také k prodloužení doby dožití, která se dnes u pacientů s CHOPN přibližuje hodnotě u běžné populace,” říká Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Stabilní snižování výdajů na léčbu

Společně s rozvojem efektivní a účelné farmakoterapie dochází ke zkracování doby hospitalizace i snižování počtu nárokovaných invalidních důchodů. Úspory tak vznikají nejen ve zdravotním, ale i v sociálním systému. „Jen v letech 2010 až 2017 se ušetřené náklady vyšplhaly do výše 1,7 miliardy korun. V budoucnu se dá očekávat další prohlubování nastaveného trendu,” doplňuje Mgr. Jakub Dvořáček

Úspory
na invalidních důchodech
0.1
miliard korun
Úspory
spojené s kratší hospitalizací pacientů
0
milionů korun

Vyjádření pacientské organizace

U léčby CHOPN se v ČR povedlo nastavit pravidla tak, že pacienti dostávají léčbu na míru. U chronické obstrukční plicní choroby jsou prospěšné dlouhodobě působící inhalované léky a jejich kombinace, nové a perspektivní jsou inhalačně podávané kombinace tří základních skupin léků. A vývoj nových léčiv jde dál. V brzké době očekáváme rozšíření možností biologické léčby u všech nejvýznamnějších chronických plicních onemocnění – CHOPN, astmatu, karcinomu plic a plicních fibróz.

Kvalita života je důležitým ukazatelem účinnosti léčby i spolupráce nemocného. Nemocným s CHOPN se při dobré spolupráci daří mírnit potíže – hlavně dušnost – a zpomalit zhoršování nemoci. Nejméně polovina nemocných ale neumí inhalované léky správně používat, čímž výrazně klesá účinnost léčby. Pro všechny zájemce o nácvik správné inhalační techniky je možné doporučit video „mujinhalator.cz“. 

Nespoléhejte jen na pokrok medicíny, kvalitu svého zdraví má totiž z největší části v rukou každý sám. Rozšíření kouření ve společnosti je důležitým negativním faktorem pro vznik závažných plicních nemocí. Nemocných se vždy ptáme na kuřácké návyky, případně na pobyt v zakouřeném či jinak zdraví škodlivém prostředí. Pacientská organizace i odborná společnost podporují boj proti kouření a hájí právo každého člověka na čisté a nekuřácké životní prostředí. 

MUDr. Stanislav Kos, CSc.,
Předseda výboru Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN)

Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.
Přijmout