Revmatoidní artritida

Zdenka, 41 let

 • Užívám biologické léky.
 • Léčiva nejsou podávána injekčně, ale v tabletách.
 • Po 3 měsících léčby jsem se vrátila do práce.
 • Nepobírám invalidní důchod.
 • Netrávím týdny v nemocnici.
 • Žiji plnohodnotný život.

Pacienti s tímto onemocněním žijí průměrně o 5–10 let déle než dříve. 

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé (autoimunitní) onemocnění postihující pohybový aparát, zasáhnout však může i mimokloubní orgány, jako jsou oči, srdce, nebo plíce. V České republice jí trpí přibližně 91 tisíc pacientů, převážně žen. V posledních letech došlo k ohromnému posunu v léčebných možnostech – pacienti mají dostupnější a komfortnější léčbu. Díky včasnému zahájení biologické terapie mohou žít plnohodnotný život a pracovat déle.

Revmatoidní artritida snižuje funkční schopnosti i kvalitu života pacienta a průměrně zkracuje život nemocných o 5–10 let. Objevuje se nejčastěji mezi 40. a 60. rokem života, výjimkou však nejsou ani mladí pacienti, u nichž může onemocnění během několika let způsobit invaliditu. Typickým příznakem je ranní ztuhlost kloubů a jak nemoc postupuje, dostavují se jejich otoky, bolestivost a následně i změna tvaru a struktury. V pokročilé fázi dochází k úplné ztuhlosti, pacient už obvykle nemůže chodit ani zvládat běžné denní činnosti. Velmi závažné pro kvalitu života je postižení drobných kloubů ruky, které znemožňuje sebeobsluhu pacienta (oblékání, hygienu, psaní apod.). Včasné zahájení léčby však může vývoj nemoci výrazně zpomalit, zcela vyléčit revmatoidní artritidu zatím nelze.

Léčba je komfortnější a dostupnější

V revmatologii došlo k ohromnému posunu v léčbě: v 90. letech byly uvedeny na trh první chorobu modifikující léky (tzv. DMARD), nyní je již k dispozici biologických léků několik. Tyto léky jsou výrazně účinnější, i když nejsou vhodné pro všechny nemocné. Při včasném a správném podání lze dosáhnout zásadního potlačení aktivity onemocnění.

Moderní léčiva byla dříve dostupná pouze nejvíce postiženým pacientům. Od 1. února 2019 se k účinné biologické léčbě dostanou i pacienti spadající do „střední závažnosti nemoci“. Na novou léčbu tak dosáhnou další tisíce pacientů.

„Revmatologie si zaslouží velkou pozornost, léčebné možnosti se změnily k nepoznání. Věříme, že další převratné objevy budou následovat,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Kratší pobyty v nemocnicích šetří státní kasu

Přínosy včasného zahájení biologické terapie u pacientů s revmatoidní artritidou pozorujeme například v poklesu pracovní neschopnosti, konkrétně z 22 na 10 dní.  Zároveň dochází ke zkrácení doby, kterou pacienti tráví v nemocnicích, a navzdory rostoucí prevalenci klesá počet pacientů, jež je nutné hospitalizovat. V roce 2018 hospitalizaci vyžadovalo méně než 1 % nemocných

„Kratší pobyty pacientů v nemocnicích a nižší počet invalidních důchodů vygeneroval jen v období 2010 až 2017 významnou úsporu ve výši 399 milionů korun,” uvádí závěrem Jakub Dvořáček.

Ušetřené náklady:
 
0milionů Kč
Pokles pracovní neschopnosti:
z 22,7 dnů na
0dnů

Vyjádření pacientské organizace

Biologická léčba v posledních letech výrazně přispěla ke zlepšení výsledků léčby revmatoidní artritidy, od letošního roku navíc může být léčba hrazena z veřejného zdravotního pojištění již ve střední závažnosti revmatoidní artritidy, což je nesmírný pokrok. Mezi její výhody patří to, že nepoškozuje ostatní buňky a orgány těla, protože její účinek je přesně cílen na imunitní systém, kde blokuje činnost určitých prozánětlivých buněk.

Mnozí pacienti popisují zlepšení jako zázrak. Jde o výraznou pozitivní změnu, která nesmírně zvyšuje kvalitu života. Nikdo nechce zažít to, že není schopen vykonávat i běžné denní činnosti. Onemocnění lidem postupně narušuje schopnost pracovat. Pokud včas dostanou účinnou léčbu, zachovají si všechny své sociální role, mohou pracovat, postarat se o rodinu a žít zcela „obyčejný“ život. Bez účinné léčby pacienti končí v částečném nebo plném invalidním důchodu a je známo, že návrat z invalidity do běžného pracovního výkonu je u pacientů s revmatickými chorobami obtížný a velmi nepravděpodobný.

Revmatoidní artritida, postihuje až třikrát častěji ženy, je to zánětlivé onemocnění, které vede dokonce k nevratnému poškození chrupavek a kostí kloubů a doprovází ho chronická bolest. Většina pacientů končí v invalidním důchodu, podstupují operaci totální endoprotézy či doživotně nemůžou hýbat zápěstím. Tím, že je možné nasadit biologickou léčbu ještě před nevratnými změnami kloubů je ohromná výhoda pro systém a hlavně samotného pacienta. Účinná léčba sníží aktivitu nemoci a výrazně se zlepší kvalita života ve všech jeho oblastech.

Edita Müllerová,
Předsedkyně spolku Revma Liga ČR

Ke stažení

Materiály z tiskové konference Asociace inovativního farmaceutického průmyslu na téma "Moderní léčba revmatoidní artritidy: pacienti tráví minimum času v nemocnicích a dříve se vracejí do pracovního i běžného života" konané 21.07.2020.        

 • TZ AIFP Revmatioidní artritida (.pdf) 
 • TK AIFP Revmatoidní artritida: prezentace Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, LL.M. (AIFP) (.pdf) 
 • TK AIFP Revmatoidní artritida: prezentace prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. (ÚZIS) (.pdf) 
 • TK AIFP Revmatoidní artritida: prezentace prof. MUDr. Ladislava Šenolta, Ph.D. (Revmatologický ústav) (.pdf) 
 • TK AIFP Revmatoidní artritida: prezentace Davida Kříže (Revma Liga) (.pdf)     
 • TK AIFP Revmatoidní artritida: otázky pro prof. MUDr. Ladislava Šenolta, Ph.D. (Revmatologický ústav) (.pdf) 
 • TK AIFP Revmatoidní artritida: otázky pro Davida Kříže (Revma Liga) (.pdf)     

Informační materiál s výsledky studie Inovace pro život v oblasti revmatoidní artritidy u příležitosti Světového dne artritidy - 12. října 2020.  

 • Světový den artritidy (.pdf) 
Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.
Přijmout