Karcinom prsu

Jana, 47 let

  • Onemocnění mi bylo diagnostikováno v počátečním stadiu.
  • Podstoupila jsem bezpečnou drobnější operaci.
  • Užívám účinnější, cílené, méně toxické léky.
  • Nebyla jsem vystavena vysokým dávkám chemoterapie.
  • Strávila jsem méně času v nemocnici.
  • Mám značnou šanci na úplné vyléčení.

Pacientky s karcinomem prsu (všech stadií) žijí průměrně o 5 let déle. 

Karcinom prsu

Nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u českých žen. Ročně je u nás zjištěno přes 7 000 nových případů. Prevence, inovativní postupy a léky pomohly prodloužit život a zlepšit komfort pacientek.

Ložisko zhoubného nádoru v prsní tkáni je po rakovině kůže nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním. Karcinomem prsu mohou onemocnět nejen ženy, ale vzácně i muži. Díky pravidelným mamografickým kontrolám je u mnoha žen nádor diagnostikován již v 1. stadiu, kdy je šance na uzdravení téměř stoprocentní. I u vyšších stadií se díky vysoce inovativním léčivým přípravkům významně snižuje úmrtnost, pacienti tráví méně času v nemocnicích a mohou žít plnohodnotný život. 

Účinnější a méně invazivní léčba

Nové léky působící na specifické části (receptory) rakovinných buněk jsou účinnější a méně toxické. Nové způsoby terapie a cílená biologická léčba jsou pacientkami lépe snášeny, protože nemají celkové příznaky dřívější chemoterapie. Dlouhodobě se rovněž zvyšuje doba přežití, u pacientek nad 65 let se přibližuje věku dožití běžné populace, říká Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). 

Prevence, inovativní postupy a inovativní léky pomohly v porovnání období 2002–2006 a 2012–2016 prodloužit život pacientek celkem o 16 103 let. Míra pětiletého přežití od roku 1990 postupně vzrůstá u všech stadií onemocnění, a to včetně 4. (metastatického) stadia. 

Delší profesně aktivní život 

Rakovina prsu je dnes diagnostikována v časnějších stadiích. V roce 2006 byla přibližně třetina zachycených případů v prvním klinickém stadiu. K roku 2016 šlo již o téměř polovinu případů. To znamená, že více pacientek má vysokou šanci na vyléčení

Pacientky také tráví méně času v nemocnicích. Rostoucí počet hospitalizací je kratší než jeden týden. Podíl hospitalizací s délkou kratší nebo rovnou jednomu týdnu vzrostl z 56,8 % v období 2007–2010 na 79,9 % v období 2015–2018. K hospitalizaci dochází přibližně u každé 10. pacientky. 

Dochází také k úsporám na vyplácených invalidních důchodech. „Jen od roku 2010 činily úspory na invalidních důchodech spojených s karcinomem prsu 1,52 miliardy korun. Díky včasné diagnóze nemusí ženy absolvovat náročnou a nákladnou léčbu a mohou vést plnohodnotný život, uvádí ekonomické benefity Jakub Dvořáček. 

Úspory na invalidních důchodech
spojených se zhoubným nádorem prsu od roku 2010 činí
0.01miliardy Kč
Míra pětiletého přežití u pacientů
ve 4. stádiu (období 2013–2016)
0.1%

Vyjádření pacientské organizace

Dopad na pacientky s karcinomem prsu je rozhodně významný. Inovativní léčba je efektivnější, účinnější a více „šitá“ na míru. Je pro pacientky důležitým krokem v úspěšné léčbě a to i psychologickým. Pokud budeme hovořit o biologické léčbě, tak ve většině případů přináší očekávaná zlepšení v oblasti „vyléčení“ i významného prodloužení života. Stále ovšem platí, že důležitou roli hraje prevence a to jak ta primární (zdravý životní styl), tak i ta sekundární (odhalení nádoru v časném stadiu).

Cílená léčba tolik nezatěžuje organismus, usnadňuje nejenom zvládnutí průběhu léčby samotné, ale celkově kvalitu života pacientky v remisi, což je v případě pacientek, mnohdy mladých, nesmírně důležité. Jisté potíže, pocit nejistoty a psychickou zátěž způsobuje proces schvalování léků, které ještě nemají úhradu, protože přístup k nim je složitý. Díky inovativní léčbě mají pacientky možnost buď výrazně eliminovat rizika návratu onemocnění, nebo se mají možnost dlouhodobě léčit s recidivou či metastatickým onemocněním.

Léčbu zvládají obvykle dobře, většinou nedochází k významným vedlejším účinkům a celkový stav pacientek je lepší nejen po fyzické, ale také po stránce psychické, což je v řadě případů stejně důležité jako léčba samotná. Inovativní léčba lidem nabízí možnost kvalitnějšího, plnohodnotného života, samostatnost, zapojení se do běžného života, radostí s rodinou a přáteli.

Mgr. Šárka Slavíková – předsedkyně spolku Amelie, z.s.
psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké

Ke stažení

Materiály z tiskové konference Asociace inovativního farmaceutického průmyslu na téma "Nejčastější nádorová onemocnění žen a mužů: pokroky v léčbě rakoviny prsu a prostaty" konané 09.03.2020.   

  • TZ AIFP Rakovina prsu a prostaty (.pdf) 
  • TK AIFP Rakovina prsu a prostaty: prezentace Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA (AIFP) (.pdf) 
  • TK AIFP Rakovina prsu a prostaty: prezentace prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. (ÚZIS) (.pdf)    
  • TK AIFP Rakovina prsu a prostaty: prezentace doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA (Česká onkologická společnost) (.pdf)         
  • TK AIFP Rakovina prsu: prezentace Petry Svobodové (Bellis) (.pdf) 
  • TK AIFP Rakovina prsu: otázky pro doc. MUDr. Janu Prausovou, Ph.D., MBA (.pdf) 
  • TK AIFP Rakovina prsu: otázky pro Petru Svobodovou (pacientku s rakovinou prsu) (.pdf) 

Informační materiál s výsledky studie Inovace pro život v oblasti karcinomu prsu u příležitosti měsíce boje proti karcinomu prsu - měsíce října. 

  • Říjen: měsíc boje proti karcinomu prsu (.pdf) 
Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.
Přijmout