Karcinom prostaty

Ivan, 65 let

 • Onemocnění bylo zachyceno v časném stadiu.
 • Užívám cílenou hormonální léčbu, která zpomalila vývoj nádoru.
 • Má léčba je šetrná a personalizovaná.
 • Podstoupil jsem pouze laparoskopický zákrok.
 • Netrávím v nemocnici déle než týden.
 • Nejsem v invalidním důchodu, užívám života.
 • Karcinom prostaty pravděpodobně nebude příčinou mého úmrtí.

Pacienti s karcinomem prostaty (všech stadií) žijí průměrně o 7 let déle než před 10 lety. 

Karcinom prostaty

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Objevuje se zhruba u jednoho z devíti mužů. Současná léčba nabízí kvalitnější život a šanci na úplné vyléčení. Je také odhaleno více nádorů než dříve, navíc ve stadiu, kdy je rakovina kurabilní. Cílená hormonální léčba dokáže vývoj onemocnění zpomalit a představuje jen malý zásah do života pacienta. 

Ve většině případů představuje rakovina prostaty pomalu rostoucí nádor, který se může roky rozvíjet bez povšimnutí, protože nevyvolává žádné příznaky. Ty jsou patrné až v pokročilém stadiu onemocnění. Mezi (pozdní) symptomy patří: nucení na močení, časté močení, pocit nevyprázdnění, močení v malých dávkách nebo slabý proud moči, což často vede k mylné diagnóze benigní hyperplázie prostaty (prosté zvětšení prostaty). Velmi pozdním vzácnějším příznakem je krev v moči (známka prorůstání nádoru do okolních tkání). Zlom do diagnostiky přineslo v devadesátých letech minulého století vyšetření tzv. prostatického specifického antigenu (PSA), jehož pozitivita na problém upozorní.

Kvalitnější život a šance na úplné vyléčení

Moderní metody jsou schopné odhalit výskyt nádoru dříve, než dojde k jeho rozšíření. Onemocnění je tedy oproti minulosti častěji zachyceno ve stadiu, kdy je rakovina prostaty ještě vyléčitelná. „Cílená hormonální léčba dokáže napomoci zpomalení vývoje rakoviny a představuje jen malý zásah do života pacienta. Pacienti tak tráví méně času v nemocnicích a mohou žít plnohodnotnější život,“ uvádí říká Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). 

Prostatu je dnes možné operovat laparoskopicky (miniinvazivní metoda) či roboticky, což snižuje riziko komplikací a umožňuje rychlejší zotavení. Díky inovativní medicíně dále existuje velká šíře terapeutických alternativ umožňující šetrnou, individualizovanou léčbu. „I přes limitující možnosti hormonální léčby antiandrogeny je jejich aplikace u nemetastazujících forem rakoviny prostaty pro pacienta přínosem,“ říká o přínosech hormonální léčby Vilím Šimánek z pacientské organizace PROSTAK o.p.s. Do léčebných postupů karcinomu prostaty, které zlepšují prognózu nemocného, se řadí i moderní imunologická léčba. K velkému pokroku došlo i na poli radioterapie, například tzv. brachyterapie umožňuje nádor ozářit z bezprostřední blízkosti, čímž zůstanou ušetřeny okolní tkáně. Metod je však mnohem více.

Nižší nutnost hospitalizace a klesající úmrtnost

Prevence a inovativní medicína výrazně a dlouhodobě prodlužují očekávanou délku života u pacientů s rakovinou prostaty. Míra 5letého přežití od roku 1990 výrazně vzrostla, v prvním, druhém a třetím stádiu onemocnění dosahuje téměř 100 %, ve čtvrtém stádiu se blíží 50 %. „Celkově pozorujeme značný nárůst v očekávané délce života za posledních 10 let. Mezi lety 2006 a 2016 narostla doba dožití u 70letých pacientů o 25,1 % u 60letých pak o 32,9 % a u 50letých dokonce o 44,6 %,“ upřesňuje Jakub Dvořáček. 

Dřívější diagnostika onemocnění tak pomáhá snižovat úmrtnost i nutnost hospitalizace. Většina hospitalizací je v současné době kratší než 1 týden. Podíl hospitalizací s délkou kratší nebo rovnou 1 týdnu vzrostl o 17,4 procentních bodů při srovnání období 2007–2010 a 2015–2018. „Došlo také ke snížení vyplácených invalidních důchodů. Ušetřené náklady v této oblasti dosahují jen mezi lety 2013–2017 minimálně 112 milionů korun,“ doplňuje závěrem pan Dvořáček.   

Mezi lety 2013–2017 poklesly náklady
na invalidní důchody o
0mil. Kč
Prevence, inovativní postupy a medicína
po roce 2012 ušetřily
0dříve ztracených let života

Vyjádření pacientské organizace

Smyslem terapie po chirurgickém odstranění prostaty je zabránit metastázi rakovinných buněk z lokálních ložisek do jiných tkání organismu. Léčba antiandrogeny významně prodlužuje dobu přežití pacienta bez metastáz do různých orgánů či kostní tkáně. Nicméně i tak u hormonální léčby dochází k mutacím nádorových buněk prostaty, buňka ztrácí androgenní receptor a léčba se stává neúčinnou. I přes limitující možnosti léčby antiandrogeny je jejich aplikace u nemetastazujících forem rakoviny prostaty pro pacienta přínosem. Tento druh léčiv má také nežádoucí účinky, ale ty jsou převáženy výrazným zpomalením progrese onemocnění a oddálením chemoterapeutické léčby. U pacientů s pokročilou formou rakoviny prostaty jsou antiandrogeny 2. generace významným pokrokem. Nemoc sice nevyléčí, ale prodlužují dobu života pacienta při zachování jeho důstojné kvality. Bohužel, v současné době je tato léčba ekonomicky poměrně náročná.  

prof. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc.
PROSTAK o.p.s.

Ke stažení

Materiály z tiskové konference Asociace inovativního farmaceutického průmyslu na téma "Nejčastější nádorová onemocnění žen a mužů: pokroky v léčbě rakoviny prsu a prostaty" konané 09.03.2020.   

 • TZ AIFP Rakovina prsu a prostaty (.pdf) 
 • TK AIFP Rakovina prsu a prostaty: prezentace Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA (AIFP) (.pdf) 
 • TK AIFP Rakovina prsu a prostaty: prezentace prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. (ÚZIS) (.pdf)    
 • TK AIFP Rakovina prsu a prostaty: prezentace doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA (Česka onkologická společnost ČLS JEP) (.pdf) 
 • TK AIFP Rakovina prostaty: prezentace Ing. Stanislava Kolba (Asociace mužů sobě) (.pdf) 
 • TK AIFP Rakovina prostaty: otázky pro doc. MUDr. Janu Prausovou, Ph.D., MBA (.pdf)