Lidský papilomavirus

Nikola, 14 let

  • Jsem očkována proti HPV.
  • Očkování má až 90% dlouhodobou účinnost.
  • Studuji a sportuji bez omezení.
  • Žiji plnohodnotný život.
  • S vysokou pravděpodobností nebude rakovina děložního čípku příčinou mého úmrtí.

Lidský papilomavirus

Lidský papilomavirus (HPV) je skupina virů napadající lidské buňky pokožky a sliznice, vyvolávající závažná nádorová onemocnění u žen i mužů. Přestože je možné se efektivně bránit očkováním, které je hrazené zdravotními pojišťovnami, míra proočkovanosti v ČR klesá.

Zhoubný nádor děložního hrdla je velmi závažným onemocněním. Vedle zhoubného nádoru prsu, tlustého střeva, plic a dělohy patří mezi nejčastější nádory u českých žen. Zatímco v případě určitých nízkorizikových typů HPV (6 a 11) dochází zhruba po 4 měsících ke vzniku bradavic, tzv. kondylomat, především v genitální oblasti, u vysokorizikových typů HPV (16, 18, 31, 33, 51) se vytvářejí abnormální, tzv. prekancerózní léze (předrakovinné změny), z nichž se může vyvinout karcinom. U žen jde nejčastěji o karcinom děložního hrdla, pochvy nebo vulvy, u mužů o karcinom penisu. U obou pohlaví se může objevit karcinom konečníku nebo karcinom orofaryngeální oblasti (v dutině ústní a hltanu). 

Preventivní screeningový program pro ženy 

S HPV se setká více než 80 % sexuálně aktivní populace. Přenos se uskuteční nejčastěji pohlavní cestou, přímým stykem při úzkém kontaktu, nebo dotykem sliznic. Dojít může i k přenosu z matky na dítě během porodu. S infekcí se obvykle vypořádá zdravý imunitní systém. Samotnou infekci HPV dosud nelze léčit.

V České republice funguje screeningový program pro ženy, kdy je zdarma v rámci preventivní gynekologické prohlídky proveden stěr z děložního hrdla. U mužů plošný screening zaveden není, na vyžádání však kožní lékař či urolog může provést stěr z močové trubice nebo penisu. 

Proočkovanost klesá

Proočkovanost proti papilomavirům navzdory vysoké účinnosti klesá. V roce 2012 bylo v České republice proočkováno 75,7 % populace, zatímco o pět let později již pouze 63,7 % populace. Ve skupině třináctiletých chlapců proočkovanost dosahovala pouze 29,7 %. To je významným problémem. Nejvyšší procento v daném roce vykázala Malta (88 %), následována Belgií (83 %), Švédskem (82 %) a Portugalskem (81 %).

Očkování je přitom od roku 2006 u žen, u mužů pak od roku 2016, od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku hrazeno zdravotními pojišťovnami. Očkovat se mohou dát i starší lidé, ideálně by však měla být vakcinace dokončena před zahájením pohlavního života.

Prevence spolu s očkováním pomáhá snižovat incidenci nádoru děložního hrdla. Očkování by při efektivnějším plošném využití mohlo vést potenciálně až k eliminaci karcinomu děložního hrdla. 

Účinnost očkování má až
 
0% dlouhodobou účinnost 
Pokles proočkovanosti:
ze 75.7 % na
0.1%